Kokoelmia konservointiin | Nurâlduvah konservistmân

Loman jälkeen sähköpostissa minua odotti ilahduttava viesti, jossa tiedusteltiin kokoelmaesineitämme konservoitavaksi Ammattikorkeakoulu Metropoliaan. Konservoinnin koulutusohjelmassa oli alkamassa taas alkuperäiskansojen esineiden konservointi- kurssi, jolle osallistuvat neljännen vuoden esine- ja tekstiilikonservoinnin opiskelijat. Vastaus Metropolian konservoinnin lehtoreille oli kyllä, kyllä ja vielä kerran kyllä!

Hieno yhteistyömme sai jatkoa, kun 22 kokoelmaesinettämme matkasi Helsinkiin. Vastaavalla kurssilla vuonna 2015 opiskelijat konservoivat kokoelmistamme Nili-Ailin nukkeja ja kolttavaimon päähineitä. Yhteistyömme Ammattikorkeakoulu Metropolian kanssa alkoi jo 2000- luvun alussa täydennyskoulutukseni myötä. Konservoinnin lehtorit Heikki Häyhä ja Anna Häkäri tulivat tuolloin tutuksi, ja sen jälkeen ovat polkumme kohdanneet konservoinnin ja konsultaation merkeissä.

Kurssin aluksi opiskelijat perehtyivät alkuperäiskansojen asemaan ja historiaan. Tämän jälkeen he tutustuivat esineistöön, tutkivat esineiden kunnon ja niiden konteksti- eli taustatiedot.

Kuva1
Kuva: Monna Laari

Konservointisuunnitelmat ja lisäkysymykset saimme etukäteen opiskelijoilta ennen kuin kävimme amanuenssi Anni Guttormin kanssa tutustumassa heidän työskentelyynsä ja Metropolian uuteen kampukseen kuun alussa. Oli hienoa tavata opiskelijat ja nähdä heidän innostuksensa saamelaiskulttuuria ja sen esineistöä kohtaan.

 

Sieppaa
Kuvat: Anni Guttorm

Kokoelmatyömme perusta on selkeä, tehtävämme on tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa. Saamelaismuseo säilyttää, ylläpitää, hoitaa ja esittelee kokoelmiaan ja saamelaista aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä tekee kokoelmiinsa liittyvää tutkimusta. Kokoelmissamme on paljon orgaanisesta materiaalista valmistettuja esineitä, joiden säilyvyys vaatii optimaalisten säilytysolosuhteiden lisäksi myös aktiivista kokoelmanhoitoa ja seurantaa. Saamelaismuseolla on tällä hetkellä valmius ennaltaehkäisevään konservointiin ja tekninen konservointi hankitaan ostopalveluina. Työmme käytänteitä avaava kokoelmapolitiikka löytyy osoitteesta http://www.siida.fi/sisalto/kokoelmat/KoPo_FI_web.pdf

Meidän näkökulmastamme on todella merkityksellistä, että Metropolian konservoinnin koulutusohjelmaan sisältyy alkuperäiskansojen esineiden konservointi- kurssi. Koulutusohjelmasta valmistuu konservaattoreita, joilla on jo pohjatietoa saamelaisesineistön konservoinnista ja joiden ammattitaitoa voimme tulevaisuudessa hyödyntää.

Yhteistyö Metropolian kanssa on molemmin puolin hedelmällistä ja tuotamme nyt konservoiduista esineistä pop-up- näyttelyn ensi keväänä Siidaan.

 

Marjo-Riitta Rantamäki

Kokoelmamestari

 

__________________________

Luámu maŋa muu šleđgâpoostâst vuordij ilosmittee saahâ, mast koijâdii mii nurâldâhtiiŋgâid konservistmân Áámmátollâškovlâ Metropolian. Konservistem škovlimohjelmist lâi älgimin oppeet algâaalmugij tiiŋgâi konservistem- kurssâ, kuus uásálisteh niäljád ive tiŋgâ- já tekstiilkonservistem uáppeeh. Vástádâs Metropolia konservistem lehtoráid lâi kale, kale já vala ohtii kale!

Mii šiev oovtâstpargo finnij joođhâ, ko 22 nurâldâhtiŋgâd mađhâšii Helsigân. Västideijee kuursâst ive 2015 uáppeeh konservistii mii nurâlduvâin Nili-Aailâ nukeid já nuorttâlâškáálgu kaperijd. Mii oovtâstpargo Áámmátollâškovlâ Metropoliain aalgij jo 2000- lovo aalgâst muu tievâsmittemškovliittâs mield. Konservistem lehtoreh Heikki Häyhä já Anna Häkäri poođijn talle uápisin já ton maŋa mii pálgáh láá teivâm konservistem já konsultaatio peht.

Kuursâ aalgâst uáppeeh uápásmii algâaalmugij sajattâhân já historján. Ton maŋa sij uápásmii tiŋgáid, tutkii tiiŋgâi oornig já toi kontekstâ- ađai tuávváštiäđuid.

Konservistemvuáváámijd já lasekoččâmušâid mij finnijm muuneeld uáppein ovdilgo eelijm amanuens Anni Guttormijn uáppáásmin sii paargon ja Metropolia uđđâ kampusân mánuppaje aalgâst. Lâi suotâs teivâđ uáppeid já uáiniđ sii moovtâ sämikulttuur ja ton tiiŋgâi háárán.

Mii nurâldâhpargo vuáđu lii čielgâ, mii pargo lii vuorkkiđ sämmilii kulttuuräärbi Suomâst. Säämimuseo siäilut, paijeentuálá, hoittáá já oovdânpuáhtá nurâlduvâid já sämmilii materiaallii já immateriaallii kulttuuräärbi sehe ráhtá nurâlduvváid lohtâseijee tutkâmuš. Mii nurâlduvâin láá ennuv orgaanlii materiaalist rahtum tiiŋgah, moi siäilum váátá puoh hiäivulumosij vuorkkimtiilij lasseen meid aktiivlii nurâldâhhoittám já čuávvum. Säämimuseost lii tääl kiärgusvuotâ muuneeld estee konservistmân já teknisii konservistem mij haahâp uástupalvâlussân. Mii pargovuovijd čielgee nurâldâhpolitiik lii čujottâsâst http://www.siida.fi/sisalto/kokoelmat/KoPo_FI_web.pdf

Mii uáinust lii tuođâi merhâšittee, ete Metropolia konservistem škovlimohjelm ana sistees algâaalmugij tiiŋgâi konservistem- kuursâ. Škovlimohjelmist valmâštuveh konservaattoreh, kiäin lii jo vuáđutiätu sämitiiŋgâi konservistmist ja kiäi áámmáttááiđu mij pyehtip puátteevuođâst anneeđ ävkkin.

Oovtâstpargo Metropoliain addel kuohtuid peelijd já mij pyevtittep tääl konservistum tiiŋgâin pop-up- čáitálduv puáttee kiiđâ Siidan.

 

Marjo-Riitta Rantamäki

Čuakâldâhmiäštár