Siida näkyy ja kuuluu – lyhyesti Siidan markkinoinnista | Siida oidno ja gullo – oanehaččat Siidda márkanastimis

Siida on niin upea kokonaisuus, että siitä on ilo ja kunnia kertoa niin koti- kuin ulkomaillakin! En ole yksin tämän mielipiteeni kanssa. Teemme Siidan markkinointia tiiminä, jossa on meitä jäseniä niin Saamelaismuseosta kuin Ylä-Lapin luontokeskuksesta ja ravintola Sarritista.

Lapin Susien myyjäiset 2017
Siidan tulevia tapahtumia ja näyttelyitä sekä Siida Shopin omia tuotteita esittelemässä Lapin Susien joulumyyjäisissä Ivalossa 2017.

Kiitettävä osa Siidan näkyvyydestä tulee paikallisen ja valtakuunnallisen media kautta, kun nämä välittävät uutisiamme ja tiedotteitamme luettavaksi ja kuultavaksi. Lisäksi mainostamme lähialueen lehdissä tapahtumistamme ja näyttelyistämme sekä Siidasta yleisesti, jotta tarjontamme tavoittaisi mahdollisimman monen kiinnostuneen.

Sosiaalisesta mediasta aktiivisimmin Siidassa käytetään tiedottamiseen ja markkinointiin Facebookia http://www.facebook.com/siidainari. Sieltä löytyvät ajankohtaisimmat kuulumisemme sekä tapahtuma- ja näyttelytietomme. Instagram tilit meillä on sekä Siidalla #siidainari että Siida Shopilla #siida_shop. Twitteriin jaamme suurimpia uutisiamme @SiidaInari.

Minusta mukavinta markkinoinnissa on ihmisten kohtaaminen. Kasvokkain on helppo esitellä Siidaa sekä kuulla kokemuksia ja saada palautetta. Kohtaamme mahdollisia tulevia vieraitamme messuilla, tapahtumissa ja workshopeissa. Osallistumme vuosittain tammikuussa Matka Messuille Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n osastolla.

Lisäksi olemme nyt kahtena vuonna olleet mukana Ivalossa Lapin Susien joulumyyjäisissä kertomassa uusista vaihtuvista näyttelyistämme. Tänä vuonna messuilin Siidaa esitellen myös Tampereella Super Messuilla 20.-22.4. Inarin Lapin Matkailu ry:n osastolla. Kuluttajamessujen lisäksi minä ja kollegani tapaamme matkanjärjestäjiä workshopeissa, joissa ammattilaiset kohtaavat tavoitteellisesti etsien uusia kohteita ja kumppaneita. Workshopeissa tapaamiset ovat ennakkoon sovittuja ja tapaamiset kestävät 10 min. Onneksi lyhyessäkin ajassa saa Siida-kipinän sytytettyä.

Supermessut 2018

Tampereella Supermessuilla huhtikuussa 2018 Inarin Lapin Matkailu ry:n kanssa yhteisosastolla.

Kaikkein antoisinta on esitellä Siidaa paikan päällä. Vuoden aikana kierrän Siidassa puolen sadan matkanjärjestäjän ja press-edustajan kanssa. Lähes kaikki matkanjärjestäjävieraistamme ovat hyvin vaikuttuneita Siidasta ja ovat alkaneet tuoda asiakkaitaan vieraiksemme. Press-vieraamme ovat kirjoittaneet Siidasta lukuisia artikkeleita ja tuottaneet videoita, joita on julkaistu ympäri maailman.

Tänä vuonna Siidan täyttäessä 20 vuotta on markkinoinnin painotus ollut 20 v juhlavuoden tapahtumissa ja näyttelyissä. Lisäksi tänä vuonna on asteittain otettu käyttöön Siidan uusi ilme. Siidan logo on uusittu ja värimaailmaa sekä ulkoasua raikastettu. Juhlavuoden aikana myös Siidan nettisivut tulevat uudistumaan ja tästä tiedotamme lisää, kun sivut ovat valmiit.

Lämpimästi tervetuloa Siidaan!

Minna Väisänen

Asiakaspalveluvastaava – Siidan yhteismarkkinoinnin yhteyshenkilö

____

Siidda lea nu earenomáš fiinna ollisvuohta ja das lea illu ja gudni muitalit Suomas go olgoriikkainge! Ja in leat dušše mun gii ná jurddaša. Mii márkanastit Siidda ovttas ja min jovkui gullet olbmot Sámemusea, Badje-Sámi luondduguovddáža ja restoráŋŋa Sarrida bealde.

Siida oidno eanáš báikkálaš ja riikkaviidosaš medias, go dát muitalit ođđasiid Siidda birra ja almmustahttet min dieđáhusaid. Lassin mii márkanastit min dáhpáhusaid ja čájáhusaid ja Siidda oppalohkái báikkálaš áviissain, vai diehtu min doaimmaid birra olaha daid geat dain leat beroštuvvan.

Sosiala medias eanemusat Siida geavaha márkanastimii ja diehtojuohkimii Facebook http://www.facebook.com/siidainari. Doppe gávdnojit áigeguovdilis dieđut min doaimmaid, čájáhusaid ja dáhpáhusaid birra. Instagram-konttut mis leat Siiddas #siidainari ja Siida Shop -gávppážis #siida_shop. Twitterii juohkit stuorámus ođđasiid @SiidaInari.

Matkamessut 2018
Helsingissä Matkamessuilla tammikuussa 2018 Inari-Saariselkä Matkailu oy:n osastolla mukana.

Mu mielas márkanastimis suohttaseamos lea leat olbmuiguin dahkamušas. Njunnálagaid lea álki muitalit Siidda birra ja gullat vásáhusaid ja oažžut máhcahaga. Mii deaivat min boahttevaš gussiid meassuin, dáhpáhusain ja bargobájiin. Mii váldit oasi juohke jagi ođđajagimánus Mátkemeassuide ja mii leat Inari-Saariselkä Matkailu Oy ossodagas. Dán lassin mii leat leamaš guktii mielde Avvilis Lapin Sudet ordnen juovlavuovddálmasain muitaleamen molsašuvvi čájáhusain. Dán jagi ledjen mielde maid Tampereella Super Messuin 20.-22.4 muitaleamen Siidda birra Inarin Lapin Matkailu rs ossodagas. Golaheaddjimeassuid lassin moai kollegain deaivvadetne mátkkiid ordnejeaddjiid bargobájiin. Doppe ámmátolbmot besset deaivvadit nuppiideasetguin ja ohcet ođđa oktavuođaid ja ovttasbargoguimmiid. Barjobájiid deaivvadeamit leat sohppon ovddalgihtii ja dat bistet sullii 10 minuhta. Lihkus oanehisge áiggisge bastá muitalastit Siidda birra nu, ahte olbmuin lea miella vásihit eanet.

UlkolakanaBuot suohttaseamos lea muitalit Siidda birra báikki alde. Jagi áigge jođán Siiddas ovttas viđainlogiin mátkkiid ordnejeaddjiin ja press-ovddasteaddjiin. Masá buot mátkkiid ordnejeaddjit, geat galledit dálus, leat vásihan Siidda hui earenomáš báikin ja leat buktigoahtán áššehaččaideaset Siidii. Press-guossit fas leat čállán Siidda birra máŋggaid artihkkaliid ja buvttadan videoid, mat lea almmuhuvvon miehtá máilmmi.

Dán jagi go Siida deavdá 20 jagi, de lea márkanastima váldodeaddu leamaš 20-jagi ávvujagi dáhpáhusain ja čájáhusain. Lassin dán jagi lea vehážiid mielde váldon atnui Siidda ođđa olgguldas hápmi. Siidda logo lea ođasmahtton ja ivnnit leat šearasman. Ávvujagi áigge maiddái Siidda neahttasiiddut ođasmuvvet ja dán birra muitalat lasi dalle go siiddut leat gárvásat.

Vaimmolaččat bures boahtin Siidii!

Minna Väisänen

Vástideaddji áššehasbálvaleaddji – Siidda oktasašmárkanastima oktavuođaolmmoš