Gábe-Jovnna luottaid guoradeamen | Kaapin Jounin jalanjäljissä

kengät
Čoakkáldatbargiid somás bargobeaivi Gábe-Jovnna ássanbáikkis. | Kokoelmahenkilökunnan mukava työpäivä Kaapin-Jounin tilalla. Govva/Kuva: Sámemusea/Saamelaismuseo/Anni Guttorm

Muhtin geassemánu bargobeaivvi mii leimmet barggus Čoađginjávrri gáttis Gábe-Jovnna ássangiettis Leammi guovllus. Gábe-Jovnna dahjege Jouni Aikio lei dovddus badjealmmái, guhte ásai giettis bearrašiinnis 1900-logu álgogeaži rájes. Soga maŋimuš maŋisboahtti fárrii giettis eret 2000-logu álggus, man maŋŋá Gábe-Jovnna gieddi ja dan visttit sirdášuvve Meahciráđđehusa oamastussii ja ássanbáikki boares gálvvut logahallojuvvojedje Sámemusea čoakkáldagaide. Oassi gálvvuin lea ain seailluhusas gietti áittiin.

Mii fitnat jahkásaččat Gábe-Jovnna báikkis dárkkisteamen ja buhtisteamen museagálvvuid. Dán jagi mii dolliimet Leammái mihcamáraid maŋŋá. Gaskageasi áigge gieddi lea hui čáppis olggosoaidnit; lieđđu fiskes rásit gokčet olles gietti ja luondu lea ruonas. Leammi duoddariin oidnosta goittotge vel muohta duohkot dákko. Sámi geassái gullet dieđusge maid čuoikkat ja muohkárat, mat liikojit giđđudit giettádagas. Nuba mii oaččuimet vuogas lihkadanbottuid, go fáippuimet divrriid.

hyttyset
Čuoikkat! | Hyttysiä! Govva/Kuva: Sámemusea/Saamelaismuseo/Petri Jomppanen

Moatte vahku geažes gieddái bohtet ođđa ássit go Gábe-Jovnna gieddi lea vuosttas háve sávzzaid guođohanbáikin Meahciráđđehusa sávzzageahččivahkuin. Sávzzat guhtot giettis moadde vahku ja seammás dikšot sámi kulturbirrasa.

Suoidnemánu loahpa bealde lágiduvvojit Anára-vahkut ja dalle Gábe-Jovnna báikkis lea vejolaš gullat báikki historjjá ja dan ássiid birra.  Gábe-Jovnna giettis lágiduvvon prográmma lea oassi Leammi reaisobeaivvi 23.7.2016. Mii ávžžuhit buohkaid oassálastit reaisobeaivái ja oahpásmuvvat ofelačča fárus áidnalunddot sámi kultur- ja luonddubáikái!

Anáris 11.7.2016

Anni Guttorm, amanuensa

Marjo-Riitta Rantamäki, čoakkáldatmeašttir

____

vene
Geassi Gábe-Jovnna ássangiettis. | Kesätunnelmia Kaapin-Jounin kentältä. Kuva/Govva: Sámemusea/Saamelaismuseo/Anni Guttorm

Eräänä kesäkuisena työpäivänä olimme työtehtävissä Sotkajärven rannalla sijaitsevalla Kaapin Jounin tilalla Lemmenjoella. Kaapin Jouni eli Jouni Aikio oli kuuluisa saamelainen poromies, joka asutti kenttää perheineen 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Suvun viimeinen jälkeläinen muutti tilalta pois 2000-luvun alussa, jonka jälkeen Kaapin Jounin kenttä ja sen rakennukset siirtyivät Metsahallituksen omistukseen ja tilan vanha esineistö luetteloitiin osaksi Saamelaismuseon kokoelmia. Osaa esineistöstä säilytetään edelleen tilan aitoissa.

Käymme vuosittain Kaapin Jounin tilalla tarkastamassa ja pudistamassa esineistön. Tänä vuonna suuntasimme tilalle juhannuksen jälkeisellä viikolla. Näin keskikesällä kenttä näyttää upealta; se on keltaisenaan kukkivaa niittyleinikkiä ja luonto on vehreimmillään. Lemmenjoen tuntureilla pilkahtelee kuitenkin vielä lunta. Lapin kesän merkki on luonnollisesti hyttyset ja mäkärät, jotka viihtyvät kentällä. Saimme mukavaa taukojumppaa niitä hätistellessämme.

Parin viikon päästä kentälle saapuu uusia asukkaita kun Kaapin Jounin kenttä on ensimmäistä kertaa lammaspaimenkohteena Metsähallituksen lammaspaimenviikoilla. Lampaat laiduntavat kentällä muutamia viikkoja ja hoitavat samalla saamelaista kulttuurimaisemaa.

Heinäkuun loppupuolella järjestettävillä Inari-viikoilla Kaapin Jounin tilalla pääsee myös osallistumaan opastetuille kierroksille, joilla kerrotaan tilan historiasta ja asukkaista. Kaapin Jounin kentällä järjestettävä ohjelma on osa Lemmenjoen retkipäivää 23.7.2016. Suosittelemme lämpimästi osallistumaan retkipäivään ja tutustumaan ainutkertaiseen saamelaiseen kulttuuri- ja luontokohteeseen opastuskierroksella!

Inarissa 11.7.2016

Anni Guttorm, amanuenssi

Marjo-Riitta Rantamäki, kokoelmamestari

oda-liv
Oahpistuvvon tuvra mannan jagi Leammi reaisobeaivve. | Opastettu kierros viime vuoden Lemmenjoen retkipäivänä. Govva/Kuva: Meahciráđđehus/Metsähallitus/Kirsi Ukkonen