Bures boahtin lohkat Sámemusea blogga! | Tervetuloa Saamelaismuseon blogin pariin!

Sávan didjiide somás miessemánu! Miessemánus álddut guddet, lottážat vizardišgohtet ja boaimmáš bišku. Dát lea ođđa eallima ja bessema áigi.

Mii livččii vel buoret áigi álggahit Sámemusea Siidda blogga! – Go geassi lea boađi boađi ja Siiddas álgá 19. doaibmajahki. Dan áiggi go Siida lea doaibman, dat lea lasihan gallededdjiid ja bargiidis meari guovtti geardásažžan. –Mii leat juksan ollu ja mii leat hui rámis das!

Siiddas mánná bures.  Mii muitalit dán bloggasteamet museabarggus dasgo dát bargu sáhttá leat muhtin muddui čihkosis, iige oidno stuorrá álbmogii. Blogga čállit leat museabargit, geat barget iešguđetlágan bargguin, dego čoakkáldat- ja čájáhusdoaimmas, museagávppis ja kulturbirasossodagas. Min lohkkit besset diehtit earet eará, ahte  man fiinna diŋggat min čoakkáldagain leat, movt legendáralaš olgomusea divvunbarggut ovdánit dahje mii gullo Nuortalaččaid árbevierrodállui.

Muđui, Riikkaviidosaš museabeaivvit leat juo dán vahkus! Mii vuordit gealdagasas ja iluin gussiid. Prográmma lea buorre ja mii leat diŋgon Anárii fiinna dálkkiid ja čáppa gaskaija beaivváža. Mis šaddet sihkkarit hui somás doalut, gos mii beassat oaidnalit ja ovttastallat Suoma museaveagain. Ja midjiide dát lea earenoamáš buorre vejolašvuohta čájehit doaibmamet ja muitalit iežamet kultuvrras! Dál mii leat vel doapmamin maŋimuš bargguiguin olgomuseas ja čájáhusain. Lea somá beassat fállat museaolbmuide vejolašvuođa oahpásmuvvat Anárii ja Siidii!

Mii sávvat, ahte blogga buktá oidnosii museabarggu máŋggahámatvuođa ja dan, ahte man miellagiddevaš bargu dát lea. Sáhttáhan leat nu, ahte dát boktá olbmuid ráhkisvuođa iežas historjái ja kulturárbái! Lea dehálaš diehtit iežas ruovttuguovllus, máttuin ja das, makkár duogáš lea.

Sámemusea bloggateavsttat leat suomagillii ja dieđusge sámegillii. Dat man sámegiela maid mii goasge geavahit (anáraš-, davvi- ja nuortalašgiella)  lea gitta das, mas mii čállit ja čálli iežas gielladuogážis. Dát teaksta lea davvisámegillii. Bloggateavsttat almmustuvvet golmma-njealji vahku gaskkaid.

Sávan didjiide čuvges giđđageassebeivviid!

Anáris 23.5.2016
Áibmejot´ Jovnna Ánná Sari
Museahoavda

_________________________________________________________________

Ihastuttavaa toukokuuta! Toukokuu on pohjoissaameksi miessemánnu. Se tarkoittaa vasakuuta. Poronvasat pyöräytetään maailmaan näin vasakuussa. Pikkulinnut livertävät ja piekanat huutavat. Uuden elämän alkua, pesänrakennusta kaikkialla.

Mikäs tämän oivempi aika aloittaa Saamelaismuseo Siidan blogi!  -Kesän korvalla ja Siidan aloittaessa 19. toimintavuottaan. Siidan toiminnan  aikana Saamelaismuseon henkilökunta ja myös Siidan kävijämäärät ovat kaksinkertaistuneet. –Hieno saavutus, josta olemme hyvin ylpeitä!

Siidassa eletäänkin hyviä aikoja. Esittelemme blogissamme museotyötä, joka voi olla osin tuntematonta suurelle yleisölle.  Blogin kirjoittajat toimivat museolla erilaisissa tehtävissä, kuten kokoelma- ja näyttelytyössä, museokaupassa ja kulttuuriympäristöyksikössä. Lukijamme saavat tietää,  mitä aarteita kokoelmat pitävät sisällään,  kuinka legendaarisen ulkomuseon restaurointityöt etenevät tai  mitä kuuluu Kolttien perinnetalolle.

Niin, Valtakunnalliset museopäivät ovat jo tällä viikolla! Jännittyneinä odottelemme vieraita saapuviksi. Ohjelma on hieno ja hyvät kelit  keskiyön aurinkoineen on tilattu. Tulossa on taatusti  mukavat, yhteisölliset päivät Suomen museoväen kanssa. Ja meille tämä on mahtava tilaisuus päästä esittelemään toimintaamme, ja omaa kulttuuriamme!  Nyt tehdään vielä viimeisiä valmisteluja ulkomuseolla ja näyttelyissä. Hienoa on päästä tarjoamaan museoväelle mahdollisuus tutustua Inariin ja Siidaan.

Toivomme, että blogin kautta museotyön monimuotoisuus ja kiinnostavuus avautuu lukijalle.  Ehkä myös rakkaus omaan historiaan ja kulttuuriperintöön kasvaa! On tärkeää tietää omasta kotiseudustaan, juuristaan ja lähtökohdistaan.

Saamelaismuseon blogitekstit ovat suomeksi ja luonnollisesti myös saameksi.  Se, mitä saamenkieltä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) kulloinkin käytetään, riippuu asiayhteydestä ja kirjoittajan omasta kielitaustasta.  Tämä teksti on pohjoissaameksi. Blogitekstit ilmestyvät kolmen-neljän viikon välein.

Valoisia kevätkesän päiviä!

Inarissa 23.5.2016
Sari Valkonen
Museonjohtaja